Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5015
Title: Sử dụng tiếng động hiện trường trong phóng sự truyền hình (Khảo sát chương trình Thời sự 19h trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam từ tháng 6.2015 - 6.2016)
Authors: Nguyễn, Thị Thuần
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Sử dụng;Tiếng động;Hiện trường;Truyền hình
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, luận văn nghiên cứu, phân tích thực trạng việc sử dụng tiếng động hiện trường trong phóng sự truyền hình; chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong việc sử dụng ngôn ngữ này trong phóng sự truyền hình; từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng tiếng động hiện trường trong phóng sự truyền hình trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5015
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THUẦN.pdf895.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.