Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4997
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Đinh Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Thái-
dc.date.accessioned2019-03-28T02:08:03Z-
dc.date.available2019-03-28T02:08:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4997-
dc.description.abstractThông qua việc khảo sát và đánh giá thực trạng thông tin về vấn đề bảo vệ môi trường trên truyền hình các tỉnh Đông Bắc Việt Nam hiện nay (gồm Đài PT&TH Bắc Ninh, Quảng Ninh và Lạng Sơn), luận văn đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin về bảo vệ môi trường trên truyền hình của các Đài nói trên.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectTruyền hìnhvi
dc.subjectBảo vệ môi trườngvi
dc.subjectĐông Bắcvi
dc.titleTruyền hình các tỉnh Đông Bắc Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay (Khảo sát từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN NGỌC THÁI.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.