DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành báo chí >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4996

Nhan đề: ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH CÁC TỈNH MIỀN NÚI VIỆT BẮC VỚI VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ QUẢNG BÁ LÀN ĐIỆU DÂN CA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
Tác giả: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
NGUYỄN NGỌC TOÀN
Từ khoá: Bảo tồn
Quảng bá
Làn điệu dân ca
Dân tộc thiểu số
Đài phát thanh - truyền hình
Miền núi phía bắc
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng góp phần bảo tồn và quảng bá các làn điệu dân ca của các dân tộc thiểu số ở Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh miền núi Việt Bắc, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo tồn và quảng bá làn điệu dân ca các dân tộc thiểu số trong thời gian tới.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4996
Bộ sưu tập: Chuyên ngành báo chí

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
NGUYỄN NGỌC TOÀN.pdf1.29 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com