DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành báo chí >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4995

Nhan đề: VTV6, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH THIẾU NIÊN (Khảo sát năm 2015)
Tác giả: TS. ĐINH THỊ THU HẰNG
NGUYỄN MINH NGUYÊN
Từ khoá: Giáo dục
Đạo đức
Thanh thiếu niên
Đài truyền hình Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Mục đích của luận văn là thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng VTV6 giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên, luận văn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên của kênh VTV6
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4995
Bộ sưu tập: Chuyên ngành báo chí

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
NGUYỄN MINH NGUYÊN.pdf1.29 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com