DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành báo chí >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4994

Nhan đề: THIẾT KẾ, TRÌNH BÀY DÒNG TẠP CHÍ GIẢI TRÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát tạp chí: Thời trang trẻ, 2!Đẹp, Sành điệu năm 2015)
Tác giả: TS. NGUYỄN QUANG HÒA
NGUYỄN HƯƠNG HẠNH
Từ khoá: Thiết kế
Trình bày
Tạp chí
Giải trí
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Trên cơ sở thực trạng hoạt động thiết kế, trình bày dòng tạp chí giải trí ở Việt Nam dưới góc độ lý luận chung, đề tài đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thiết kế, trình bày tạp chí giải trí ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4994
Bộ sưu tập: Chuyên ngành báo chí

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyen Huong Hanh.pdf4.09 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com