DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành báo chí >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4993

Nhan đề: BÁO IN VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ THÔNG TIN GIẢI TRÍ (Khảo sát trên báo Nhân dân Cuối tuần, Quân đội Nhân dân Cuối tuần, Lao động Cuối tuần, Tuổi trẻ Chủ nhật từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015)
Tác giả: PGS, TS. HÀ HUY PHƯỢNG
NGUYỄN VÂN ANH
Từ khoá: Thông tin
Giải trí
Báo in
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu nhằm mục đích chỉ ra thực trạng thông tin giải trí trên báo in hiện nay trên các tờ báo khảo sát, những thành công và hạn chế trong việc công tác thông tin giải trí với công chúng là cơ sở để tác giả đưa ra các khuyến nghị, giải pháp để nâng cao hoạt động thông tin giải trí trên báo in, nhất là đối với Báo Nhân dân Cuối tuần, Quân đội nhân dân Cuối tuần, Lao động Cuối tuần và báo Tuổi trẻ Chủ nhật.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4993
Bộ sưu tập: Chuyên ngành báo chí

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
NGUYEN VAN ANH.pdf2.43 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com