Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4989
Title: Tính chuyên biệt của kênh phát thanh tại Việt Nam (Khảo sát kênh VOV3 Giao thông - Đài TNVN, kênh Joy FM - Đài PT-TH Hà Nội)
Authors: Nguyễn, Thị Thoan
Advisor: TS. Phạm Thị Thanh Tịnh
Keywords: Tính chuyên biệt;Phát thanh;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vần đề lý luận và thực tiễn về tính chuyên biệt của các kênh phát thanh tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tính chuyên biệt nhằm góp phần nâng cao chất lượng các kênh phát thanh chuyên biệt ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4989
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THOAN.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.