Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4985
Title: Vấn đề chất lượng thông tin về biến đổi khí hậu của VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay (Khảo sát chương trình Thời sự 19h và chương trình chuyên đề trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam trong năm 2015)
Authors: Nguyễn, Lê Vân
Advisor: TS. Lưu Hồng Minh
Keywords: Chất lượng thông tin;Biến đổi khí hậu;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khảo sát, đánh giá chất lượng thông tin thông qua việc phân tích nội dung, hình thức thông tin về BĐKH trong chương trình thời sự 19h và chương trình chuyên đề trên kênh VTV1, trên cơ sở so sánh với kết quả của các cuộc nghiên cứu về BĐKH khác, đề tài đưa ra các khuyến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng thông tin về BĐKH trên truyền hình.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4985
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN LÊ VÂN.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.