Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4976
Title: Báo in cho trẻ em Việt Nam với vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em (Khảo sát Báo Nhi đồng, Thiếu niên Tiền phong, Hoa học trò, Mực Tím năm 2015)
Authors: Mai, Thị Hạnh
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Văn Dững
Keywords: Báo chí;Trẻ em;Giáo dục;Kĩ năng sống
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hình thành nhận thức lý luận - khung lý thuyết về vấn đề nghiên cứu, qua khảo sát, đánh giá thực tế báo chí diện khảo sát, luận văn phân tích vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp và khuyến nghị khoa học nhằm tiếp tục nâng cao năng lực và thông điệp tác động của báo in nói riêng và báo chí nói chung trong vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4976
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAI THỊ HẠNH.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.