Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4975
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS, TS. Đỗ Thị Thúy Hằng-
dc.contributor.authorLương, Thị Hiệp-
dc.date.accessioned2019-03-04T06:58:03Z-
dc.date.available2019-03-04T06:58:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4975-
dc.description.abstractLuận văn ứng dụng một số lý thuyết nhằm nghiên cứu nhận diện công chúng báo chí đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang; từ đó tìm kiếm khuyến nghị khoa học để có thể góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí đáp ứng nhu cầu công chúng dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectNhận diệnvi
dc.subjectCông chúngvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectHà Giangvi
dc.titleNhận diện công chúng báo chí đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang hiện nay (Khảo sát trường hợp tại huyện Xín Mần)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LƯƠNG THỊ HIỆP.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.