Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Oanh-
dc.contributor.authorLê, Kiên Giang-
dc.date.accessioned2019-03-04T02:28:24Z-
dc.date.available2019-03-04T02:28:24Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4965-
dc.description.abstractLuận văn đi vào giải quyết các khái niệm công cụ về nhân vật trong phóng sự truyền hình; tìm ra những đặc điểm và vai trò của nhân vật trong phóng sự truyền hình, phân loại các tuyên nhân vật trong phóng sự truyền hình, đưa ra quy chuẩn nhân vật nào được chọn đưa vào phóng sự truyền hình là đúng và phù hợp. Làm rõ mối tương quan và gắn kết chặt chẽ giữa nhân vật với các yếu tố, kết cấu trong phóng sự truyền hình để đạt được phóng sự chất lượng. - Khảo sát, thống kê, đánh giá, thực trạng sử dụng nhân vật trong phóng sự truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế đưa ra các giải pháp khắc phục.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectPhóng sự truyền hìnhvi
dc.subjectĐài phát thanhvi
dc.subjectĐài truyền hìnhvi
dc.subjectCà Mauvi
dc.titleNhân vật trong phóng sự truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau hiện nay (Khảo sát năm 2014)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ KIÊN GIANG.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.