DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >
Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4941

Nhan đề: NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG TÁC ĐỘNG CỦA DIỄN NGÔN (TRÊN TƯ LIỆU DIỄN VĂN CHÍNH TRỊ TIẾNG VIỆT)
Tác giả: Đinh, Văn Đức
Vũ, Hoài Phương
Từ khoá: Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Chức năng
Nghiên cứu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Tóm tắt: Luận án chỉ ra một vài phương tiện ngôn ngữ như: từ ngữ xưng hô, lập luận, phương tiện và biện pháp tu từ thực hiện chức năng tác động để từ đó nêu ra các gợi ý giúp việc lựa chọn phương tiện tác động cho các chính khách và những người thường viết diễn văn nói chung và diễn văn chính trị nói riêng trở nên thuận lợi hơn.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4941
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Hoai Phuong Final Luan an.pdf2.24 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com