DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >
Luận án tiến sĩ Triết học >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4939

Nhan đề: Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa Bình
Tác giả: Trần, Đăng Sinh
Phạm, Văn Hùng
Từ khoá: Triết học
Mo Mường
Hòa Bình
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Luận án tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài luận án. Trình bày khái lược về bản chất, cấu trúc, cơ sở hình thành và xu hướng biến đổi của Mo Mường Hòa Bình. Phân tích nội dung của vũ trụ quan và nhân sinh quan trong Mo Mường Hòa Bình. Phân tích giá trị của vũ trụ quan và nhân sinh quan trong Mo Mường Hòa Bình.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4939
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Pham Van Hung.pdf1.35 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com