DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >
Luận án tiến sĩ báo chí >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4936

Nhan đề: Vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay (khảo sát báo Nhân Dân, báo Lao Động, báo Thanh Niên, báo Xây Dựng)
Tác giả: Trương, Ngọc Nam
Lê, Thị Nhã
Nguyễn, Quang Vinh
Từ khoá: Báo in
Vai trò
Giám sát
Phản biện xã hội
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu các lý luận về vai trò của báo chí trong thực hiện chức năng giám sát và PBXH, Luận án khảo sát thực trạng vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và PBXH để đánh giá những ưu, nhược điểm, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và PBXH ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4936
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ báo chí

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyen Quang Vinh.pdf3.31 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com