DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >
Luận án tiến sĩ khoa học chính trị >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4931

Nhan đề: GIÁO DỤC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHO NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
Tác giả: Lương, Khắc Hiếu
Đinh, Thị Thanh Tâm
Từ khoá: Đạo đức kinh doanh
Giáo dục
Chuẩn mực
Nông dân
Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án. - Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận của việc giáo dục CMĐĐKD cho ND thành phố Hà Nội . - Phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục CMĐĐKD cho ND ở thành phố Hà nội hiện nay, thông qua việc khảo sát các hộ ND và hợp tác xã ngoại thành Hà Nội. - Qua việc phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra, luận án đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của những quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường giáo dục CMĐĐKD cho ND ở Hà Nội hiện nay.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4931
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ khoa học chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Dinh Thi Thanh Tam.pdf3.26 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2018 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com