DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >
Luận án tiến sĩ báo chí >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4930

Nhan đề: CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG THỊ TRƯỜNG BÁO WIENER ZEITUNG (CỘNG HÒA ÁO)
Tác giả: Nguyễn, Văn Dững
Thomas A. Bauer
Nguyễn, Thị Bích Yến
Từ khoá: Công chúng
Báo chí
Thị trường
Cộng hòa Áo
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Luận án Cung cấp tổng quan tình hình nghiên cứu: công chúng, công chúng báo chí, công chúng thị trường báo chí-truyền thông (CCTT BC-TT), chiến lược, chiến lược phát triển CCTT BC-TT, giải pháp, giải pháp phát triển CCTT BC-TT. - Nghiên cứu thực trạng, kinh nghiệm xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển CCTT báo WZ (tham chiếu APA, ORF); khuyến nghị, đề xuất một số ý tưởng cho báo WZ (APA, ORF) nói riêng và các cơ quan, doanh nghiệp BC-TT VN, Cộng hòa Áo (CH Áo), nói chung. - Đề xuất khung lý thuyết mới về nghiên cứu CCTT BC-TT; nghiên cứu chiến lược và giải pháp phát triển CCTT BC-TT; nghiên cứu ứng dụng mô hình các nhóm chiến lược và giải pháp với các cấp độ phát triển CCTT BC-TT.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4930
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ báo chí

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
LUAN AN-BICH YEN.pdf4.64 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2018 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com