Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/492
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thoa-
dc.contributor.authorHoàng, Mạnh Hà-
dc.date.accessioned2014-03-20T02:41:25Z-
dc.date.available2014-03-20T02:41:25Z-
dc.date.issued2013.-125tr.-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/492-
dc.description.abstractNghiên cứu thực trạng chương trình truyền hình tiếng H’mông của đài PT-TH Yên Bái trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chương trình này trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectNâng caovi
dc.subjectChất lượngvi
dc.subjectChương trìnhvi
dc.subjectTruyền hìnhvi
dc.subjectTiếng H'môngvi
dc.subjectĐài Phát thanhvi
dc.subjectĐài Truyền hìnhvi
dc.subjectYên Báivi
dc.titleNâng cao chất lượng chương trình truyền hình tiếng H'Mông của Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái (Khảo sát từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Manh Ha.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.