DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >
Luận án tiến sĩ khoa học chính trị >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4929

Nhan đề: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY CẤP XÃ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Tác giả: Phạm, Huy Kỳ
Phạm, Văn Hiến
Từ khoá: Tổ chức
Hoạt động
Ban Tuyên giáo
Đảng ủy
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án. - Làm rõ những vấn đề lý luận về CTTG cấp xã và đổi mới tổ chức, hoạt động của BTG ĐUCX ở nước ta hiện nay. - Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của BTG ĐUCX ở nước ta trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của BTG ĐUCX ở nước ta hiện nay. - Đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của BTG ĐUCX ở nước hiện nay.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4929
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ khoa học chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Luận án Phạm Văn Hiến.pdf2.22 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2018 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com