DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Xuất bản >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4928

Nhan đề: Công tác xuất bản bách khoa toàn thư địa phương ở nước ta hiện nay
Tác giả: TS. Phạm Văn Thấu
Đỗ Thị Lượng
Từ khoá: Xuất bản
Bách khoa toàn thư
Địa phương
Việt Nam
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 91tr.
Tóm tắt: Khảo sát, tìm hiểu lịch sử bách khoa toàn thư và bách khoa toàn thư địa phương; Nhận diện bách khoa toàn thư địa phương; Đề xuất các giải pháp đẩy mạng công tác xuất bản bách khoa toàn tư địa phương ở Việt Nam
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4928
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xuất bản

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(xuất bản) Công tác xuất bản bách khoa toàn thư địa phương ở nước ta hiện nay.pdf10.09 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com