DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Xuất bản >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4927

Nhan đề: Xuất bản sách của nhà xuất bản công an nhân dân với việc bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách người công an nhân dân Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Hải
Phạm Thị Mỹ Nương
Từ khoá: Xuất bản
Sách
Nhà xuất bản
Công an nhân dân
Bồi dưỡng
Hoàn thiện
Nhân cách
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 129tr.
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu những yêu cầu, tiêu chí về nhân cách người công an, đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản và phát huy vai trò của các mảng sách trong việc bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách người công an trong giai đoạn mới
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4927
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xuất bản

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(XB) Xuất bản sách của nhà xuất bản công an nhân dân với việc bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách người công an nhân dân việt nam.pdf14.95 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com