DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Xuất bản >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4926

Nhan đề: Tăng cường quản lý nhà nước đối với tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Hải
Phạm Tuấn Vũ
Từ khoá: Quản lí nhà nước
Xuất bản
In lậu
Sách
Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 84tr.
Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng in lậu sách, luận văn đề xuất các giải pháp về quản lý nhà nước nhằm khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4926
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xuất bản

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(XB) Tăng cường quản lý nhà nước đối với tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay.pdf7.55 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com