Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4926
Title: Tăng cường quản lý nhà nước đối với tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay
Authors: Phạm Tuấn Vũ
Advisor: PGS.TS. Trần Văn Hải
Keywords: Quản lí nhà nước;Xuất bản;In lậu;Sách;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 84tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng in lậu sách, luận văn đề xuất các giải pháp về quản lý nhà nước nhằm khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4926
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bảnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.