DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Xuất bản >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4925

Nhan đề: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản nước ta hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Hải
Trương Thị Văn
Từ khoá: Quản lí nhà nước
Xuất bản
Việt Nam
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 147tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản, thực trạng quản lý nhà nước về xuất bản, đề xuất những phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực xuất bản
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4925
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xuất bản

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(XB) Tăng cường quản lý nhà nước dối với hoaatj động xuất bản ở nước ta hiện nay.pdf17.43 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com