DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành Xuất bản >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4924

Nhan đề: Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam giai đoạn 1986-2005
Tác giả: TS. Vũ Mạnh Chu
Nguyễn Thị Băng Thanh
Từ khoá: Quyền tác giả
Xuất bản
Việt Nam
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 111tr.
Tóm tắt: Trình bày hệ thống lý luận về xuất bản và quyền tác giả; Nêu được mối quan hệ giữa lao động sáng tạo, bảo hộ thành quả sáng tạo với hoạt động xuất bản
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4924
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xuất bản

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
(XB) Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam giai đoạn 1986-2005.pdf13.51 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com