Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/489
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Quang Hào-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Anh Ngọc-
dc.date.accessioned2014-03-20T02:31:33Z-
dc.date.available2014-03-20T02:31:33Z-
dc.date.issued2012.-123tr.-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/489-
dc.description.abstractTác giả luận văn cố gắng đưa ra một mô hình cụ thể cho những chuyên trang, chuyên mục mà luận văn lựa chọn cải tạo, nâng cấp. Trong mô hình này, tác giả mạnh dạn đề xuất những cách thức làm mới chuyên trang, chuyên mục dựa trên cơ sở lí luận chung về báo chí và qua kết quả khảo sát thăm dò độc giả.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectĐổi mới hệ thốngvi
dc.subjectBáo điện tửvi
dc.subjectVietnamnetvi
dc.titleĐổi mới hệ thống chuyên trang chuyên mục của báo điện tử Vietnamnet (Khảo sát năm 2011)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Anh Ngoc.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.