DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Kiến thức đại cương >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4898

Nhan đề: Ứng dụng SPSS for Windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu
Tác giả: ThS. Võ Văn Huy
Từ khoá: Ứng dụng phần mền
Xử lí
Phân tích
Nghiên cứu
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật, 217tr.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4898
Bộ sưu tập: Kiến thức đại cương

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
ứng dụng SPSS FOR WINDOWS để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu.pdf24.07 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com