DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Xuất bản >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4897

Nhan đề: Sổ tay biên tập sách giáo dục
Từ khoá: Sổ tay
Biên tập
Sách giáo dục
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam, 295tr.
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: Một số quy định về chính tả và trình bày văn bản; Một số bản tra cứu; Các văn bản liên quan đến công tác biên tập ở NXBGDVN
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4897
Bộ sưu tập: Xuất bản

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Sổ tay biên tập sách giáo dục.pdf17.25 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com