DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Kiến thức đại cương >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4896

Nhan đề: Sáng tạo văn học nghệ thuật và quyền tác giả ở Việt Nam
Tác giả: TS. Vũ Mạnh Chu
Từ khoá: Văn học nghệ thuật
Quyền tác giả
Việt Nam
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia, 385tr.
Tóm tắt: Tuyển chọn từ các bài viết, bài phát biểu về quyền tác giả đối với các loại hình từ báo chí, xuất bản, điện ảnh, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình đến âm nhạc
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4896
Bộ sưu tập: Kiến thức đại cương

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Sáng tạo văn học nghệ thuật và quyền tác giả ở việt nam.pdf30.02 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com