DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Xuất bản >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4895

Nhan đề: Quản lý thị trường sách ở Việt Nam từ 1993 đến nay
Tác giả: Đỗ Thị quyên
Từ khoá: Quản lí
Thị trường
Sách
Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 255tr.
Tóm tắt: Hệ thống hóa về mặt lý luận thị trường sách và quản lý thị trường sách; Nghiên cứu và đánh giá thực trạng thị trường sách; Đưa ra những luận cứ khoa học về xu hướng phát triển của thị trường sách
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4895
Bộ sưu tập: Xuất bản

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Quản lý thị trường sách ở việt nam từ 1993 đến nay.pdf20.63 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com