Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4893
Title: Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph,Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Keywords: Xây dựng Đảng;Chính quyền nhà nước
Issue Date: 2012
Publisher: Hà Nội, 210tr.
Abstract: Cuốn sách trình bày các nguyên lý của các nhà kinh điển về xây dựng chính đảng của giai cấp công nhân và xây dựng chính quyền Nhà nước của dân, do dân và vì dân
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4893
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39. GT tac pham cua CMAGLNHCM.pdf7.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.