Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4888
Title: Cẩm nang quyền tác giả khu vực Châu Á
Authors: Tamotsu Hozumi
Keywords: Cẩm nang;Quyền tác giả;Châu Á
Issue Date: 2005
Publisher: Kim Đồng, 105tr.
Abstract: Phổ biến những kiến thức cơ bản về quyền tác giả và những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất bản ở Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4888
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cẩm nang quyền tác giả khu vực châu á.pdf6.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.