DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Sách ngoại văn >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4884

Nhan đề: A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research
Tác giả: Klaus Bruhn Jensen
Từ khoá: Mass Communication
Handbook
Năm xuất bản: 1991
Nhà xuất bản: Routledge, 287p.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4884
Bộ sưu tập: Sách ngoại văn

Các tập tin trong tài liệu này:

Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.

Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com