DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Sách ngoại văn >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4882

Nhan đề: How to do things with words
Tác giả: Austin, J.L.
Từ khoá: Word
Từ vựng
Năm xuất bản: 1962
Nhà xuất bản: Oxford, OUP, 174p.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4882
Bộ sưu tập: Sách ngoại văn

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
How-to-Do-Things-with-Words-William-James-Lectures-.pdf4.78 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com