DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Sách ngoại văn >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4881

Nhan đề: Handbook of political communication research
Tác giả: Lynda Lee Kaid
Từ khoá: Political
Communication
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 561p.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4881
ISBN: 0-8058-3774-4
Bộ sưu tập: Sách ngoại văn

Các tập tin trong tài liệu này:

Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.

Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com