DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Sách ngoại văn >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4881

Nhan đề: Handbook of political communication research
Tác giả: Lynda Lee Kaid
Từ khoá: Political
Communication
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 561p.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4881
ISBN: 0-8058-3774-4
Bộ sưu tập: Sách ngoại văn

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Handbook-of-Political-Communication-Research.pdf5.39 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com