DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >
Sách ngoại văn >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4880

Nhan đề: Tell Me No Lies: Investigative Journalism and Its Triumphs
Tác giả: John Pilger
Từ khoá: Journalism
Báo chí
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Vintage Books, 579p.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4880
ISBN: 978009943745
Bộ sưu tập: Sách ngoại văn

Các tập tin trong tài liệu này:

Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.

Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com