Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4815
Title: Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập - Những bài học kinh nghiệm cho người làm báo
Keywords: Văn hóa;Truyền thông;Hội nhập;Báo chí
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Thông tin và Truyền thông, 357 tr
Abstract: Bao gồm 35 bài tham luận của các nhà báo, nhà khoa học và nhà quản lý báo chí cung cấp cho bạn đọc những kết quả nghiên cứu lý luận, những kinh nghiệm nghề nghiệp, đưa ra một số gợi ý, đề xuất có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động tác nghiệp, quản lý báo chí và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4815
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập.pdf20.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.