Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4814
Title: Từ lý luận đến thực tiễn báo chí
Authors: Tạ Ngọc Tấn
Keywords: Báo chí;Lí luận;Thực tiễn
Issue Date: 1999
Publisher: H. : Văn hóa thông tin, 251 tr
Abstract: Mối quan hệ báo chí với các lĩnh vực của đời sống xã hội như: khuynh hướng chính trị của báo chí, nhiệm vụ của báo chí đối với sự nghiệp đất nước...; Năng lực sáng tạo của nhà báo, lý luận về một số thể loại tác phẩm báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4814
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Từ lý luận đến thực tiễn báo chí.pdf22.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.