Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4797
Title: Văn phòng cấp ủy và kỹ thuật soạn thảo, trình bày văn bản của Đảng
Authors: TS. Lê Trọng Hanh
Keywords: Kĩ thuật soạn thảo;Trình bày;Văn bản;Đảng
Issue Date: 2016
Publisher: Lý luận chính trị, 199tr.
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề tổng quan về văn phòng cấp ủy, đến thể thức văn bản của Đảng và kỹ thuật soạn thảo, trình bày một số văn bản thường dùng của các cấp ủy, các tổ chức đảng
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4797
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.