Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4790
Title: Thuyết trình: Thật đơn giản
Authors: Hall, Richard
Keywords: Thuyết trình;Kĩ năng
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Đại học kinh tế quốc dân, 203 tr
Abstract: Cuốn sách hướng dẫn bạn cách thuyết trình xuất sắc để gặt hái thành công; những điều kiện cần thiết để thuyết trình thu hút; hoàn cảnh thuyết trình; cách minh hoạ bài thuyết trình;...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4790
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thật đơn giản thuyết trình.pdf15.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.