Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4787
Title: Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Authors: Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Tác nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Thông tin và truyền thông, 255 tr
Abstract: Giới thiệu khái quát những khái niệm về truyền thông xã hội, các lý thuyết, hội tụ truyền thông, toà soạn hội tụ và kỹ năng viết báo chí đa phương tiện.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4787
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại.pdf26.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.