Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4776
Title: Sống tốt với nghề báo : Những điều trường báo không dạy bạn
Authors: Benjamin Ngô
Keywords: Báo chí;Nghề báo
Issue Date: 2016
Publisher: H : Nxb.Hồng Đức, 247 tr
Abstract: Cuốn sách mở ra những góc nhìn đa chiều về nghề báo, qua những câu chuyện, tình huống, chiêm nghiệm về nghề mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận hết.Đặc biệt, tác giả không né tránh những vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc đời của một người làm báo, chẳng hạn: phong bì, nhuận bút, lương thưởng, mối quan hệ với đồng nghiệp, nguồn tin, nạn đạo bài, môi trường làm việc tại các tòa soạn, thách thức của người làm báo trong thời công nghệ thay đổi chóng mặt...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4776
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sống tốt với nghề báo.pdf17.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.