Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4774
Title: Luật Hiến pháp đối chiếu
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Pháp luật;Luật hiến pháp;Việt Nam;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2001
Publisher: TP.HCM, 682tr.
Abstract: Cuốn sách sẽ có ích cho những cơ sở, cá nhân cần am hiểu để làm việc với nước ngoài. Đồng thời cung cấp những kiến thức mang tính chất chính trị phổ thông cho mọi người muốn am hiểu tình hình chính trị thế giới
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4774
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tìm hiểu pháp luật, luật hiến pháp đối chiếu.pdf55.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.