Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4761
Title: Ô, dù, lọng
Authors: Hữu Thọ
Keywords: Tiểu phẩm;Báo chí;Tiêu cực
Issue Date: 2006
Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 334 tr
Abstract: Cuốn sách gồm 108 tiểu phẩm được viết và đăng trên báo Nhân dân của tác giả. Phê phán những hiện tượng tiêu cực như ô, dù tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền đã và đang nảy sinh trong xã hội và bàn cách khắc phục
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4761
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ô, dù, lọng.pdf18.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.