Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4759
Title: Những yếu tố của báo chí: Những điều người làm báo nên biết và công chúng nên kỳ vọng
Authors: Kovach, Bill
Tom, Rosenstiel
Keywords: Báo chí;Nhà báo;Công chúng
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Thông Tấn, 347 tr
Abstract: Cuốn sách phân tích những vấn đề, phổ biến những giá trị, vạch ra những rủi ro và cung cấp những phương thức thực tế, dễ hiểu để ứng phó với những khó khăn trong tình thế hiện nay của báo chí; những khiếm khuyết, sự tinh tế và các khả năng của báo chí hiện đại; những nguyên tắc nghề nghiệp, vai trò và trách nhiệm của nhà báo trước công chúng...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4759
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Những yếu tố của báo chí.pdf27.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.