Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4752
Title: Những gì chưa dạy ở trường báo chí
Authors: Trần, Công Khanh
Keywords: Kĩ năng;Nghề báo
Issue Date: 2014
Publisher: TP.HCM : Văn hóa văn nghệ TP.HCM, 398 tr
Abstract: Hướng dẫn tỉ mỉ về nghề báo từ những nguyên tắc cơ bản để viết báo cho đến kĩ thuật thực hiện các thể loại báo chí như viết phóng sự, phỏng vấn, bình luận, ảnh báo chí - medium trực quan, đồ hoạ thông tin...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4752
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Những gì chưa dạy ở trường báo chí.pdf30.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.