Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4749
Title: Nhanh, đúng, trúng, hay : Những tản mạn về nghề báo
Authors: Hải Đường
Keywords: Nghề báo;Viết báo;Kĩ thuật;Báo chí
Issue Date: 2016
Publisher: Tp.HCM : Nxb. Trẻ, 121 tr
Abstract: Gồm 22 bài tiểu luận đề cập đến các lĩnh vực trong đời sống báo chí nước nhà và những công việc cụ thể của người quản lí, phóng viên. Giới thiệu về kinh nghiệm và kỹ thuật viết báo của nhà báo Hải Đường cũng như những bài học tác nghiệp tới những kinh nghiệm xử lý tin bài, bản lĩnh của tổng biên tập, những người đứng đầu cơ quan báo chí...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4749
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhanh, Đúng, Trúng, hay.pdf8.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.