Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4734
Title: Nâng cao năng lực và phẩm chất của phóng viên báo chí trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
Authors: Hà Đăng c.b
Keywords: Năng lực;Phẩm chất;Phóng viên;Báo chí;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa
Issue Date: 2002
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 138 tr
Abstract: Năng lực, phẩm chất của phóng viên báo chí trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực phẩm chất phóng viên báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4734
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.