Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4732
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Duy Tùng-
dc.date.accessioned2018-04-07T01:48:56Z-
dc.date.available2018-04-07T01:48:56Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4732-
dc.description.abstractNội dung cuốn sách khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ và tác động to lớn của công tác tư tưởng trong tiến trình cách mạng, góp phần hình thành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giáo dục bồi dưỡng tri thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viênvi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Chính trị quốc gia, 312 trvi
dc.subjectCông tác tư tưởngvi
dc.subjectLí luậnvi
dc.subjectThực tiễnvi
dc.titleMột số vấn đề về công tác tư tưởngvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Một số vấn đề về công tác tư tưởng.pdf30.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.