Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4725
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2018-04-07T01:35:06Z-
dc.date.available2018-04-07T01:35:06Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4725-
dc.description.abstractCuốn sách tập hợp 64 bài viết khoa học tiêu biểu của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện đã công bố trong 5 năm từ 2007 đến nay trên các lĩnh vực: chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa, khoa học, giáo dục, báo chí, tuyên truyền.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Chính trị - Hành chính, 596 trvi
dc.subjectLí luận chính trịvi
dc.subjectTruyền thôngvi
dc.titleLý luận chính trị và truyền thông - những điểm nhìn từ thực tiễn đào tạovi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.