Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4722
Title: Người cao tuổi và các mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam
Authors: Đặng Vũ Cảnh Linh
Keywords: Người cao tuổi;Mô hình;Việt Nam;Chăm sóc sức khỏe
Issue Date: 2009
Publisher: Dân trí, 221tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu người cao tuổi và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Thực trạng đời sống, sinh hoạt và nhu cầu của người cao tuổi hiện nay. Mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4722
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.