Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4679
Title: Lý luận nghiệp vụ xuất bản (Tập 1)
Authors: PGS.TS.Trần Văn Hải
Keywords: Lí luận;Nghiệp vụ;Xuất bản;Sách
Issue Date: 2007
Publisher: Văn hóa thông tin, 238tr
Abstract: Khái niệm sách và xuất bản; Quan hệ của hoạt động xuất bản với các lĩnh vực xã hội.Công tác biên tập và biên tập viên
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4679
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lý luận nghiệp vụ xuất bản.pdf21.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.